สพป.ปัตตานี เขต 3 ผุดนวัตกรรมใหม่ เพิ่มช่องทางสื่อสาร ให้แก่ผู้รับบริการ ผ่านระบบเว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษา

10 มิ.ย. 2562 เวลา 10.30 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในการชี้แจงการใช้งานระบบช่องทางผู้รับบริการผ่านระบบเว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย แจ้งเรื่องร้องเรียน รับฟังความคิดเห็น และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกลับได้ เป็นช่องทางผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นไปตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม conference สพป.ปัตตานี เขต 3

มนทิชา   แวซอเหาะ            ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   มาแจ                  รายงาน
http://www.pattani3.go.th