สพป.ชัยภูมิ เขต 3 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน

วันที่ 17 ตุลาคม 2561  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 จำนวน 6 คน ในการนี้ นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย และได้กล่าวให้โอวาท ให้กำลังใจ ให้ข้อคิดแนวทางการปฏ่ิบัติตนและการปฏิบัติงาน ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ให้เต็มศักยภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง โรงเรียนและนักเรียน ต่อไป ซึ่งทั้ง 6 คน ได้บรรจุแต่งตั้งที่โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดังนี้ 1.โรงเรียนซับถาวรพัฒนา อ.เทพสถิต วิชาเอกภาษาไทย 2.โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง อ.เทพสถิต วิชาเอกภาษาไทย 3.โรงเรียนบ้านหนองตะครอง  อ.บำเหน็จณรงค์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ 4.โรงเรียนบ้านโคกไค อ.เทพสถิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ 5.โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา อ.เทพสถิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 6.โรงเรียนบ้านสะพานหิน อ.เทพสถิต วิชาเอก สังคมศึกษา โดยมี น.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและนำจัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ.7