สพป.ยโสธร เขต 2 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดและกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2562 โดยมีนายทวี แพงศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย และพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะภาษาไทยของผู้เรียน เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

กิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย 1.กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3,4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

  1. กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  2. กิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  3. กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)