ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ โดยมีนายวินิจ วงศ์ทอง รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จะเกษียณอายุราชการในปี 2562  โดยมีข้าราชการ จำนวน 142 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน รวมทั้งหมด 146 คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)