สพม. 36 จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 มิถุนายน  2562 เวลา 9.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3  ปีการศึกษา 2562  ณ  ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับ ม.ปลาย จนจบ ป.ตรี / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ      /ภาพ-ข่าว