สพป.อุทัยธานี เขต 1 แสดงเจตจำนงสุจริต

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ที่ห้องประชุมสะแกกรัง 2

ผู้ร่วมแสดงเจตจำนง ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ฯ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 68 คน ที่ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ได้กำหนดแนวทางให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดทั้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติและดำเนินการตามแนวทาง 6 ด้านด้วยกัน