ผอ.สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เพื่อติดตามคุณภาพด้านผู้เรียนตามนโยบาย สพฐ. โดยมี คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูลพื้นฐาน ทั้งนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรีได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ติดตามและขับเคลื่อนการใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน ในการนี้ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนให้มากที่สุด จุดเน้นคือการอ่านคล่อง เขียนคล่องของผู้เรียน การสร้างบรรยากาศและลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน ในการนี้ได้ประชุมคณะครู เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษาและได้ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป