ผอ.สพป.สร.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

        วันที่  11  มิถุนายน  2562  นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารคณะครู และนักเรียน พร้อมนี้ ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน  เยี่ยมชมบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยวันนี้ออกเยี่ยมโรงเรียนสังกัดอำเภอจอมพระ  ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม  โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา  โรงเรียนบ้านหนองพลวงและโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา