สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกับคุรุสภา และบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนัน แห่งเอเชีย วางแผนการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร มนตรี แย้มกสิกร ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการ ผอ. สถาบันคุรุพัฒนาผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนัน แห่งเอเชีย โดย ดร. เกศรา อมรวุฒิวร  ผู้จัดการอาวุโสด้านโครงการและวิชาการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และผู้แทนจาก สสวท. และคณะร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยนายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เพื่อวางแผนการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ วิทย์ การใช้ภาษาอังกฤษ และการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่ไม่สนใจเรียน กับคณะครูจากประเทศสิงค์โปร์  ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. คณะเดินทางไปสังเกตชั้นเรียน ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (ประชารัฐบำรุง) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และร่วมถอดบทเรียนจากโครงการ Cheveron Enjoy Science และประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ วิทย์ การใช้ภาษาอังกฤษ และการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่ไม่สนใจเรียนกับคณะครูจากประเทศสิงค์โปร์  โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดดอนทอง