สพป.ชลบุรี เขต 1 เปิดกิจกรรมค่าย”เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดร.นิอร ศรีสุนทร รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย”เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 โดยมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดบุญญราศรี โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว โรงเรียนบ้านป่ายุบและโรงเรียนบ้านซากพุดซา คณะครูวิทยากรและครูพี่เลี้ยงรวม 2 รุ่นจำนวน 11 คน พร้อมด้วยนักเรียนรวม 2  รุ่นจำนวน  120 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี