สพป.สกลนคร เขต 2 รับชม”พุธเช้า ข่าว สพฐ”

เมื่อวันที่  12 มิถุนายน  2562  ดร.เจริญ  ราชโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ในสังกัด ร่วมรับชมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”  โดยมีนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.ดำเนินรายการ ในการรับนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมรวมพลัง สพป.สกลนคร เขต  2….ชุลีพร/ข่าว