สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียนคัดเลือกตัวแทนสู่การแข่งขันระดับชาติ

11 มิถุนายน 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  โดยมี นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกิจกรรม  นายไพบิน  เขื่อนแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงาน  การจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยครั้งนี้เพื่อคัดเลือกผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ส่งสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  และ สพฐ.จะจัดงานวันภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยใช้ภาษาไทยถูกต้อง  ในวันดังกล่าว  โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะภาษาไทย 5 กิจกรรม  4  ระดับช่วงชั้น  นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเป็นตัวแทนนักเรียนแต่ละกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน รวม 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 146 คน  โดยมีศึกษานิเทศก์  และครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทยในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในแต่ละกิจกรรม