สพป.ระยอง เขต ๒ จัดการแข่งขันภาษาไทย (รอบ ๒) ในโครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันนี้ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒) นายประจิม มงคลสุข รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมการแข่งขันภาษาไทย (รอบทื่ ๒) ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันคือ ๑) คัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓, ๔ – ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ๒) เขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   ๓) เขียนเรียงความ และแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ระยอง เขต ๒ เพื่อคัดเลือกตัวแทนแต่ละกิจกรรมในระดับชั้นต่าง ๆ ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๓๕ คน (จากการคัดเลือกผลงานในรอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)