สพม.36 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 12 มิถุนายน  2562  เวลา 9.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เป็นประธานเปิดงาน  ”การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”   ณ   ห้องประชุมดอยจอมทอง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันระดับชาติต่อไป /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว