โรงเรียนบ้านสะเดา สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

นายเจริญฤทธิ์ จันทร์เจริญ ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง พร้อมคณะกรรมการ ประเมินโรงเรียนบ้านสะเดา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายสมจิตร นาคผู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา คณะผู้บริหาร ครูแกนนำ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ภาคเอกชน และนักเรียน ร่วมให้ข้อมูล พร้อมนำเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านสะเดา วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านสะเดา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก