สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมสัญจรโครงการ “ผอ.เขต พบเพือนครู” ปีการศึกษา 62

วันที่ 12  มิถุนายน 2562    นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และคณะรอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์  พบปะเพื่อนครู ณ หอประชุมโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์   ในกิจกรรมการประชุมสัญจรของโครงการ “ผอ.เขตพบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562” รุ่นที่ 5   เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและมอบนโยบายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562   มีผู้บริหารสถานศึกษา  ครู แ ละบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล จำนวน //262  คน   เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงฯ  เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ