สพป.ยโสธร เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” โดยมีนายวินิจ วงศ์ทอง รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

กิจกรรม : ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจริยา กรุณา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)