สพฐ.ร่วมประชุม”โครงการปลูกความรู้สู่เยาวชนสร้างวินัยจราจร” ณ ห้อง meeting room 1ชั้น 12 โรงแรม so sofitel bangkok

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการอาชีวศึกษา รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเพื่อจัด”โครงการปลูกฝังความรู้สู่เยาวชนสร้างวินัยจราจร”โดยมีตัวแทนจาก บจก.ไทยยาซากิ เน็ตเวิร์คเซอร์วิส และตัวแทนจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดงาน”ปลูกความรู้สู่เยาวชนสร้างวินัยจราจร สำหรับกิจกรรมในโครงการนี้ภายในที่ประชุมได้เสนอให้มีการอบรมเด็กนักเรียนที่เสี่ยงต่อการเกิดการสูญเสีย อีกทั้งยังให้มีการจัดนิทรรศการต่างๆเพื่อสร้างเสริมความรู้การป้องกันการเกิดการสูญเสียให้แก่นักเรียนทั่วไปที่สนใจและผู้ปกครองที่จะมาเข้าชมกิจกรรม โดยโครงการนี้จะเริ่มต้นจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร