สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 12  มิถุนายน 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ลงพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง   ณ  โรงเรียน บ้านลาดเหนือ  บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)  บ้านหนองสะแก เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร   คณะ ครูและนักเรียน   เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พร้อมให้คำชี้แนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านอื่น ๆ