สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 12.06.62

วันพุธที่ 12  มิถุนายน  2562  เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณเกาะกลางถนน และบริเวณถนนหน้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมทั้งในอาคารและรอบๆบริเวณ สำนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตามโครงการบ้านสวย  เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” ประจำเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 และเป็นการดำเนินการบริหารการจัดการขยะ โดยพร้อมเพรียงกัน