สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้นายวีรพล  สารบรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับและร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง  สพป.หนองคาย เขต 1  บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัดเป็นบริษัทผู้นำทางด้าน Surface TreatmentและHeat Treatment สำหรับอุตสาหกรรมในภูมิภาค มีความมุ่งมั่นพัฒนาเคมีภัณฑ์และให้บริการเคลือบผิวโลหะ รวมถึงบริการชุบผิวแข็งเพื่อให้คุณสมบัติของผิวโลหะตรงตามมาตรฐานของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด โดยนายกัตสิยะ  อารากิ ประธานบริษัทฯได้มอบทุนต่อเนื่องประจำปี ปีนี้เป็นปีที่ 14 ให้กับนักเรียนที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้มอบทุนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   60 ทุน ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 38 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 228,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  468,000 บาท