สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทยฯ

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน โดยมีตัวแทนนักเรียนจาก 5 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในอันดับที่ 1-3 ของทุกกิจกรรม รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมแข่งขันฯ ซึ่งมี 5 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมคัดลายมือ 2)เขี่ยนเรื่องจากภาพ 3) เขียนเรียงความ 4) แต่งคำประพันธ์ และ 5) รอบรู้วรรณคดี ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนตระหนักในการทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย ส่งเสริมความสามารถและทักษะภาษาไทยของผู้เรียน รวมทั้งเผยแพร่ผลงานกิจกรรมด้านภาษาไทย