สพป.ชย.เขต2พิธีเปิดโดมลานธรรมอเนกประสงค์

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโดมลานธรรมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์