สพม. 36 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ”สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา “

วันที่ 14  มิถุนายน  2562  เวลา 8.30 น.   นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ    ”สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา “ ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายบุญลักษณ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว