ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

11 มิ.ย. 2562 เวลา 07.45 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ร่วมรับนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนและพบปะผู้ปกครอง หลังจากนั้นได้พบปะนักเรียนหน้าแถว ให้นักเรียนตั้งใจเรียน เชื่อฟังบิดามารตาและคุณครู เป็นเด็กดี และภาคบ่ายวันเดียวกัน ได้เดินทางตรวจเยี่ยมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านกาหงษ์ และโรงเรียนบ้านแซะโมะ อ.สายบุรี ได้เน้นย้ำให้ช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ มีคุณธรรมจริยธรรม

มนทิชา   แวซอเหาะ          ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   มาแจ                 รายงาน
http://www.pattani3.go.th