ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินหน้านโยบายนักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ ขับเคลื่อนโดยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา

11 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมวางแผนกิจกรรมและนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาโครงการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียนในสังกัด คิดหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนต้องอ่านออกและเขียนได้คล่อง โดยให้ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนดำเนินการ หลังจากได้ดำเนินการในระยะหนึ่ง คณะผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3

 

มนทิชา   แวซอเหาะ          ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   มาแจ                รายงาน
http://www.pattani3.go.th