วันไหว้ครู โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป.พิษณุโลก เขต 2

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายสมชาย โตใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำริน คณะครู จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อครู ที่ให้ความรู้ และอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงเพื่อระลึกถึงพระคุณครู การประกวดพานไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี เสียสละเพื่อส่วนร่วม ณ โรงเรียนบ้านน้ำริน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก