สพป.ตาก เขต 1 นำทีมผู้บริหารสถานศึกษา แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ 4 หน่วยงาน

จังหวัดตาก โดยกอ.รมน.จ.ตาก จัดโครงการสร้างความรักความปรองดองในสังคม กิจกรรมสานเสวนา และสันทนาการ (ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ 4 หน่วยงาน) มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก ชมรมธนาคารจังหวัดตาก ผู้บริหารสถานศึกษา และสาธารณสุขจังหวัดตาก แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ณ สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก.เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา. โดยมี นายธนยศ ปานขาว ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ในส่วนของทีมผู้บริหารสถานศึกษา นำโดย นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 นายวินัย เมฆหมอก นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ร่วมแข่งขันฟุตบอลเพื่อเชื่อมความปรองดองฯ ในครั้งนี้