อาชีพในชุมชนสู่สถานศึกษา

วันที่  13 มิ.ย.62  ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  ลงพื้นที่ตำบลหนองหัวฟาน  อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  สำรวจงานอาชีพในชุมชน เพื่อนำเข้าสู่สถานศึกษา  ส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียนและสร้างโอกาสแก่ข้าราชการครู บุคลากร ได้มีแนวทางสร้างรายได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ต่อไป