กิจกรรมรณรงค์เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิกยาเสพติดและอบายมุข

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิกยาเสพติดและอบายมุข วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ปลูกจิตสำนึก และการมีส่วนร่วม ของบุคลากร นักเรียน ชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากเหล้า บุหรี่ ยาเสพติดและอบายมุข โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ กิจกรรมการประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อการรณรงค์ฯ,กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชนโดยรอบๆบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนแกนนำโรงเรียนไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ในการร่วมเดินขบวนดังกล่าว ภาพ/ข่าว : นางสาววันวิสา นวลเป็นใย เครือข่าย ปชส. สพม.3