สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือในการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ระดับจังหวัด  ประจำปี 2562 

วันที่ 14  มิถุนายน 2562  สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือในการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ระดับจังหวัด  ประจำปี 2562  ครั้งที่ 1/2562    ณ  ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1    โดยนายธน  มุทาพร     หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานฯ การประชุมฯ  ทั้งนี้    เพื่อรวบรวม และตรวจสอบรายชื่อเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ แล้วพิจารณาคุณสมบัติ และกลั่นกรองความดี ความชอบ ก่อนพิจารณาเสนอรายชื่อบุคลากรทางการลูกเสือที่สมควรเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน  จำนวน 11   ราย  ต่อเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไป