สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมบำรุง”ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” โครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 14 มิถุนายน 2562  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายวรายุทธ   ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์, น.ส.สุภณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการพร้อมจิตอาสา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และประธานสวนพฤษศาสตร์ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชย.3 นำโดย นายประสิทธิ์  ศิริตานนท์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต เข้าร่วมกิจกรรมบำรุง”ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” โครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน และนำข้าราชการ จิตอาสา ประชาชนร่วมปลูกป่า ณ  บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติ ตาดโตน

จังหวัดชัยภูมิ