สพป.พิจิตร เขต 1 แข่งขันทักษะภาษาไทย

เมื่อ 15 มิถุนายน 2562 ที่ ศูนย์ประชุม CK Convention Hall นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย “รักษ์ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการอ่านคล่อง เชียนคล่อง สื่อสารได้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ มี 5 กิจกรรม 11 รายการ ประกอบด้วย การคัดลายมือ 4 รายการ การเขียนเรื่องจากภาพ 2 รายการ การเขียนเรียบความ 2 รายการ การแต่งคำประพันธ์ 2 รายการ การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี 1 รายการ