+++ท่านรองสุภาพ กาวิ COACHING TEAM ผู้บริหารปางตองประชาสรรค์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน+++

^^^    วันนี้  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1   ให้เกียรติเป็นประธานในการ coaching  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนปางตองประชาสรรค์  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่   โดยจะประชุมร่วมกันในการเตรียมการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี ซึ่งจะอยู่ภายใต้คำแนะนำ ปรึกษา ของคณะกรรมการที่ปรึกษา  (Coaching Team) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล    ณ ห้องประชุมโรงเรียนปางตอง ประชาสรรค์   อ.ปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ขอบพระคุณภาพจากท่านรองสุภาพ ค่ะ+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน