“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ร.ร.ในสังกัด สพป.สิงห์บุรี

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  นางสาวกุลธิดา อ่อนมี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล พร้อมคณะครู นักเรียน และนางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะจากโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารและจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน โดยร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  และคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคนธัญบุรี  สำหรับในวันนี้เป็นการติดตามประเมินผลหลังการอบรม ของ ทีมงานอายิโนะโมะโต๊ะ  วิทยากรจาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคนธัญบุรี และวิทยากรจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและให้คำแนะนำ พร้อมทั้งการต้องการความช่วยเหลือจากโรงเรียนด้านการพัฒนาเพิ่มเติม