สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมใจรวมพลังกิจกรรมเขตสุจริต

กิจกรรม ปฏิญญาณเขตสุจริตปลูกฝั่งค่านิยมยึดมั่นสถาบัน

ช้าวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายดุสิต  หังเสวก  รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 และบุคลากรและลูกจ้าง สพป.นครปฐม  เขต 1 ทำกิจกรรมยึดมั่นสถาบัน เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ กล่าวคำปฏฺิญญาเขตสุจริต  การจัดกิจกรรมยึดมั่นสถาบันฯ  จัดทำทุกวันจันทร์ ซึ่งวันนี้  นางวิไล  คชศิลา       ได้แจ้งการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562