ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อหาแนวทางการดำเนินการรวมสถานศึกษา ในการแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนลดลง ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยนางสมใจ มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว โรงเรียนบ้านดอนหวาย อำเภอทรายมูล และโรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ อำเภอไทยเจริญ เพื่อหาแนวทางการดำเนินการรวมสถานศึกษา ในการแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนลดลง ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั้งในด้านสิทธิโอกาสและคุณภาพการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)