ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 17  มิถุนายน 2562  นายกำพล  กระมล  ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร   คณะ ครูและนักเรียน ในพื้นที่ ได้เยี่ยมชมห้องเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พร้อมให้คำชี้แนะ โรงเรียนบ้านไทยสามารถ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ และโรงเรียนบ้านหนองมั่ง   เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ปีการศึกษา 2562   ภาพ/ข่าว…ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2