ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562  ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาดินจี่ฯ บ้านหนองหมากแซวและบ้านคำนาดี  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  เพื่อออกติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาการเรียการสอน การอ่านออกเขียนได้ และติดตามโครงการอาหารกลาง พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน สำหรับนักเรียนและผู้มาเยี่ยมชม…..ชุลีพร/ข่าว