สพป.ชัยภูมิ เขต2 ปิดการอบรมผ่านระบบทางไกล “หลักสูตรสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย”

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางวิไลวรรณ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผ่านระบบทางไกล “หลักสูตรสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย” ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม โดยกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2562 มี ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมจำนวน 130 คน ขับเคลื่อนโครงการโดยวิทยากรพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย สสวท. พร้อมนี้ ได้มอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรพี่เลี้ยง และมอบสื่ออุปกรณ์การจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัยให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 โรงเรียน