สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมโครงการ“ ผอ.เขต พบเพื่อนครู  ปีการศึกษา 2562”

วันที่  18  มิถุนายน  2562   กลุ่มนิเทศฯ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดการประชุมโครงการ “ผอ. เขต พบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562” รุ่นที่  7   ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และนายภรพิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พบปะและมอบนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562   แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า   จำนวน  296  คน    เพื่อนำนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป