สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่เชิงประจักษ์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562

วันที่  17  มิถุนายน  2562  คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี  2562  สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ได้ลงพื้นที่เชิงประจักษ์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี  2562  ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง  จำนวน  3  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านวังกวาง  โรงเรียนบ้านทับลาน  และโรงเรียนบ้าน กม.80