ผอ.สพม. 36 เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดป้ายเปิดอาคารเรียน “อาคารพญาสลีจอมธรรม” โรงเรียนพานพิทยาคม

วันที่ 18 มิถุนายน  2562  เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน “พญาสลีจอมธรรม” ณ   โรงเรียนพานพิทยาคม  อำเภอพาน   จังหวัดเชียงราย   โดยมี นายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพานพิทยาคม เข้าร่วมพิธี / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน     นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว