ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม ติดตามอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนบ้านพวก

วันอังคารที่ 18  มิถุนายน  2562 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  พร้อมด้วยนายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านพวก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้และติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน พร้อมกันนี้ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1  ได้เดินเยี่ยมชั้นเรียนต่างๆ ตรวจสภาพอาคาร สภาพแวดล้อมต่างๆ พร้อมติดตาม การใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนพร้อมการใช้ DLTV ในโรงเรียน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดาวเทียม DLTV  ทั้งนี้ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการบริหารการจัดการขยะ  อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียนอีกด้วย