สพป.สิงห์บุรี ประชุมรับนโยบายผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 1

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี และทีมบริหาร เข้าร่วมประชุมรับนโยบายผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดยมี นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดยมี นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธาน