ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยม และร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 18 มิถุนายน  2562 เวลา 08.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ตรวจเยี่ยม และร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร่วมกับคณะครู นักเรียน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ พร้อมได้พบปะพูดคุยกับลูกๆ นักเรียนบริเวณหน้าเสาธง เกี่ยวกับการตั้งใจศึกษาหาความรู้ เพื่อให้ลูกๆนักเรียนมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า เป็นคนเก่ง คนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)