ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวาวี โรงเรียนบ้านเลาลี โรงเรียนบ้านปางกิ่วฯ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามนโยบายการอ่านออกเขียนได้ โครงการอาหารกลางวัน ฯลฯ ตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ณ โรงเรียนบ้านวาวี และโรงเรียนบ้านเลาลี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียราย

แอเรียทูโพสต์2

แอเรียทูโพสต์2