สพม.36 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  ประจำปี 2562   ณ   ห้องประชุม  ภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์/ภาพ-ข่าว