นักเรียนโรงเรียน เบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ชนะเลิศการแข่งขัน เชียร์ลีดดิงนานาชาติเอเซีย

นักเรียนโรงเรียน เบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ชนะเลิศการแข่งขัน เชียร์ลีดดิงนานาชาติเอเซีย

ระหว่างวันที่  9-16 พฤษภาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ในรายการ The 13 th Cheerleading Asia International Open Championship  2019 & The 6 Asian Junior Cheerleading Championship  2019

ดูรายละเอียด ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจะมะมหาราช ดังลิงค์นี้ http://www.benchama.ac.th/site/index.php/news-update-2/787-bmc-2