ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

17 มิ.ย.2562 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ปฏิบัติราชการ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือและเนตรนารี ร่วมในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2562 ณ แหลมสนอ่อน หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค 5,6,7, ศึกษาธิการจังหวัด  ผู้แทนหน่วยงาน คณะกรรมการจัดงาน ผู้บังคับบัญชาฯ และลูกเสือ-เนตรนารีในภาคใต้และภาคใต้ชายแดน รวมทั้งลูกเสือจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไนดารุสลาม เข้าร่วมงานชุมนุมจำนวน 13,620 คน ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา

มนทิชา   แวซอเหาะ           ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   มาแจ                  รายงาน
http://www.pattani3.go.th